ابل توجه همکاران محترم: ثبت نام مسافرين ويلچري با پسوند WCH پرواز هاي ايرلاين آتا اجباري مي باشد در صورت اعلام نکردن مسافران ويلچري، مسافر بايد مبلغ 500،000 ريال در هر مسير پرداخت نمايد.


فروش پرواز هاي آبان ماه و شهادت امام رضا (ع)


مهم مهم طبق اطلاعيه هواپيمائي کاسپين ، کيش اير، زاگرس وارد کردن کدملي صحيح در کليه مسير ها الزامي هست بديهي است درصورت واردنشدن آن شرکت بال سير زاينده رود هيچ مسئوليتي درقبال نپذيرفتن مسافران درفرودگاه نخواهد داشت


قابل توجه کاربران محترم:در صورت اشتباه وارد کردن کد ملي,شرکت بال سير زاينده رودهيچگونه مسئوليتي در قبال سوار نکردن مسافر ندارد


قابل توجه همکاران محترم:شرکت هواپيمايي کيش به هیچ عنوان در فرودگاه بلیط برای نوزاد(INF) صادر نمی کند.


قابل توجه همکاران محترم: ثبت نام مسافرين ويلچری با پسوند W اجباری می باشد در صورت اعلام نکردن مسافران ویلچری، مسافر باید مبلغ 500،000 ریال در هر مسیر پرداخت نماید.